Güvenli İskele Kurmanın Aşamaları

İnşaat sektöründe çalışan herkes için iş güvenliği son derece önemlidir. İş güvenliği kapsamında en önemli konulardan biri, güvenli iskele kurulumudur. İşte güvenli iskele kurmanın aşamaları:

 1. İlk aşamada, işin ne olduğuna ve hangi tür iskele gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Bu aşamada, işin niteliğini, yüksekliğini ve işin yapılacağı bölgeyi dikkate almanız gerekiyor. Ayrıca, iskelenin nerede kurulacağına da karar vermelisiniz. İskele kurulumu için uygun bir zemin seçmek, güvenli kurulumun önemli bir parçasıdır.
 2. İkinci aşamada, iskeleyi kuracak kişilerin eğitimli ve deneyimli olması gerekiyor. Bu kişilerin eğitimli ve sertifikalı olması, iskele kurulumunda yaşanabilecek olası kazaları önlemek açısından son derece önemlidir. İskele kurulumu için gerekli olan ekipmanları ve aletleri kullanmayı bilmeleri de son derece önemlidir.
 3. Üçüncü aşamada, iskele kurulumu için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi gerekiyor. İskele malzemeleri, işin niteliğine göre değişebilir. İskele çerçeveleri, ayakları, platformları, korkulukları, merdivenleri ve diğer güvenlik elemanları, iskele kurulumu için gerekli olan malzemelerdir.
 4. Dördüncü aşamada, iskele kurulumu yapılacak bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Bu aşamada bölgedeki engellerin ve engebeli alanların temizlenmesi gerekiyor. İş yapılacak bölgenin temiz olması, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 5. Beşinci aşamada, iskele çerçevelerinin montajı yapılıyor. Çerçeveler, iskeledeki ana taşıyıcı elemanlardır ve montajları son derece önemlidir. İskele çerçevelerinin doğru şekilde monte edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 6. Altıncı aşamada, iskele ayaklarının montajı yapılıyor. Ayaklar, iskeledeki yükü taşıyan en önemli elemanlardır. Ayakların doğru şekilde monte edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 7. Yedinci aşamada, iskele platformlarının montajı yapılıyor. Platformlar, iş yapılacak bölgede çalışanların durabileceği ve iş yapabileceği alanları oluşturur. İskele platformlarının doğru şekilde monte edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 8. Sekizinci aşamada, iskele korkuluklarının montajı yapılıyor. Korkuluklar, çalışanların düşmelerini önleyen en önemli güvenlik elemanlarıdır. Korkulukların doğru şekilde monte edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 9. Dokuzuncu aşamada, iskele ayaklarının sabitlenmesi yapılıyor. Ayakların sabitlenmesi, iskeledeki yükün doğru şekilde taşınmasını sağlar. Ayakların doğru şekilde sabitlenmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 10. Onuncu aşamada, iskele platformlarının sabitlenmesi yapılıyor. Platformların sabitlenmesi, çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir. Platformların doğru şekilde sabitlenmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 11. Onbirinci aşamada, korkulukların sabitlenmesi yapılıyor. Korkulukların doğru şekilde sabitlenmesi, çalışanların düşmelerini önleyen en önemli güvenlik elemanlarıdır. Korkulukların doğru şekilde sabitlenmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 12. Onikinci aşamada, iskele için gerekli olan diğer güvenlik elemanları, örneğin merdivenler ve kapılar, monte ediliyor. Bu elemanların doğru şekilde monte edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 13. Onüçüncü aşamada, iskeleye giriş ve çıkışların doğru şekilde düzenlenmesi yapılıyor. İskeleye giriş ve çıkışların doğru şekilde düzenlenmesi, kazaların önlenmesi açısından son derece önemlidir. İskeleye giriş ve çıkışların doğru şekilde düzenlenmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 14. Ondördüncü aşamada, iskeledeki güvenlik elemanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontroller, iskelede çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir. İskeledeki güvenlik elemanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
 15. Son aşamada, iskele sökülüyor. İskele sökülürken, dikkatli olunması gerekiyor. İskele malzemeleri, sökülürken de doğru şekilde kullanılmalıdır. İskele sökümü, iskele kurulumunda çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.

Güvenli iskele kurulumu, iş güvenliği açısından son derece önemlidir. İskele kurulumu yapılırken, yukarıda belirtilen aşamaların doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Bu aşamaların doğru şekilde uygulanması, güvenli iskele kurulumunu sağlar. İskele kurulumu sırasında, herhangi bir aşamada bir sorun yaşanması durumunda, iş durdurulmalı ve sorun çözülene kadar çalışmaya devam edilmemelidir. Ayrıca, iskele kurulumu sırasında çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaları da son derece önemlidir.

Referanslarımız